De wetgeving omtrent elektrische vouwfietsen en e-bikes is geen algemene kennis. Wat de hele zaak extra vertroebelt is een wirwar van terminologie die te pas en te onpas door elkaar wordt gebruikt. Omdat een volledige uitleg van de termen elektrische fiets, e-bike en pedelec te lang wordt, leggen we het hier nog even kort uit.

Een e-bike is een elektrische fiets die kan worden voortbewogen door trapondersteuning of een gashendel. Een pedelec is een elektrische fiets die kan worden voortbewogen door trapondersteuning, maar NIET door een gashendel. De term elektrische fiets wordt wisselend voor beide soorten fietsen gebruikt. Als wij het in dit blog hebben over een elektrische fiets of elektrische vouwfiets, bedoelen wij de pedelec en niet de e-bike.

Regels voor de elektrische vouwfiets

Voor een elektrische vouwfiets gelden wat extra regels vergeleken met de standaardregels voor een (vouw)fiets. Naast de aanwezigheid van werkende remmen, verlichting, reflectoren, etc. moet er ook een grens zitten aan de trapondersteuning. Zodra de fiets een snelheid van 25 km/u heeft behaald, vindt er geen trapondersteuning meer plaats. Zodra de fiets dan weer onder de 25 km/u gaat, wordt de trapondersteuning weer ingeschakeld.

Regels voor de e-bike

De wetgeving voor een e-bike is wat uitgebreider. Dankzij de gashendel wordt de e-bike voor de wet beschouwd als een snorfiets, omdat de e-bike zonder te trappen een snelheid van 25 km/u kan behalen.

Dit betekent ten eerste dat de fiets verzekerd moet zijn en daarom voorzien moet zijn van een kenteken. Deze wettelijke verzekeringsplicht komt neer op een WA-verzekering. Belangrijk is daarbij dat de e-bike wordt verzekerd als gemotoriseerd voertuig en niet als elektrische fiets.

Ten tweede moet de gebruiker in het bezit zijn van een brommercertificaat. Een auto- of motorrijbewijs is natuurlijk ook goed. Dit betekent automatisch dat de gebruiker van de e-bike minimaal 16 jaar oud moet zijn. Omdat de e-bikes tot 25 km/u tot de snorfietsen worden gerekend, geldt er geen helmplicht. Er zijn e-bikes die sneller kunnen en daar gelden dan ook weer andere regels voor. Daar gaan we hier verder niet op in, omdat dit niet van toepassing is op de Crossfold.

Voor een uitgebreide uitleg over de wetgeving en het aanvragen van een verzekering verwijzen u door naar onze uitleg over de wetgeving voor e-bikes.

Bestelmogelijkheden voor de Crossfold

Omdat de Crossfold een elektrische vouwfiets is met ingebouwde e-bikefunctie, zijn alle bovenstaande regels op de fiets van toepassing. Dit wil niet zeggen dat er geen alternatieven zijn. Het is namelijk mogelijk om de Crossfold te bestellen zonder actieve gashendel, dus alleen met de pedelecfunctie. Dan geldt er geen verzekeringsplicht en hoeft de gebruiker niet minimaal 16 jaar oud te zijn. U kunt dan echter ook geen gebruik maken van de gashendel.

Wilt u wel gebruik maken van de gashendelfunctie, maar de Crossfold niet verzekeren, dan mag u de fiets alleen gebruiken op privéterrein en niet op de openbare weg.